Aktuality

…Vítame Vás na novej oficiálnej internetovej stránke…

Najstaršími dejinami obce sa zaoberali v poslednom čase dvaja poprední slovenskí historici Ján Beňko a Ferdinant Uličný. Závery ich historického výskumu na vznik a vývin Harhaja sú však odľišné.Viac


Aktuality…

 

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru 

                v Bardejove

Zima je špecifickým obdobím pre účastníkov cestnej premávky. V tomto období sa venuje zvýšená pozornosť predovšetkým chodcom, ako najzraniteľnejším účastníkom cestnej premávky..

Viac

Prideľovanie zvláštneho evidenčného čísla
obsahujúceho písmeno “C”

Zvláštne evidenčné číslo písmeno “C” sa môže prideliť motorovému vozidlu a prípojnému vozidlu, ktoré nie je schválené na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách podľa osobitného predpisu… Viac