Aktuality

Výberové konanie na obsadenie funkcie riadieľa ZŠ v Harhaji

Obec Harhaj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ Harhaj č. 47. Viac informácií nájdete v dokumente.
(1.7.2020)

Zvozovy kalendár pre separovaný odpad

Kalendár pre zvoz odpadov 2020
Kalendár separovaného odpadu podľa obcí

 

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru 

                v Bardejove

Zima je špecifickým obdobím pre účastníkov cestnej premávky. V tomto období sa venuje zvýšená pozornosť predovšetkým chodcom, ako najzraniteľnejším účastníkom cestnej premávky..

Viac

Prideľovanie zvláštneho evidenčného čísla
obsahujúceho písmeno “C”

Zvláštne evidenčné číslo písmeno “C” sa môže prideliť motorovému vozidlu a prípojnému vozidlu, ktoré nie je schválené na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách podľa osobitného predpisu… Viac