Dobrovoľný hasičský zbor Harhaj

V súčasnosti obrovoľný hasičský zbor v Harhaji za svoje hlavné profesné zameranie považuje predovšetkým preventívnu činnosť.

Výbor DHZ Harhaj

  • Predseda: Jozef Artim
  • Podpredseda: Vincent Jurčišin Kukľa
  • Tajomník: Jozef Popjak
  • Pokladník: Ján Kyjak
  • Veľiteľ: Maroš Jantek
  • Strojník: Jozef Varga