Nová stránka

Demokratická únia v Harhaji

V súčasnosti obrovoľný hasičský zbor v Harhaji za svoje hlavné profesné zameranie považuje predovšetkým preventívnu činnosť.

  • Predsedníčka: Bc.Viktória Hajgajdová
  • Pokladníčka: Martina Chovancov
  • Členky výboru : Mária Zbrehová

                          Júlia Sokolová

                          Valéria Fričeková