Poslanci obecného zastupiteľstva

  • Peter Jurčišin Kukľa - zástupca starostky
  • Mária Ondečková
  • Sláva Paľová
  • Viktor Stronček
  • Dana Janteková
  • Anna Jurčová -náhradník