Školstvo

Základná a materská škola obce Harhaj

   Základná škola v Harhaji je málotriedna tzv. jednotriedna. ZŠ nie je právnym subjektom. Zriaďovateľom školy je obec Harhaj, a štatutárnym zástupcom je starostka obce.
  • Riaditeľka a učiteľka: Mgr. Dana Vašková

            

Počet žiakov v školskom roku 2014/2015 – pätnásť

  • Personálne obsadenie ZŠ
 

  • Anna Kyjaková - upratovačka, školníčka
  • Mgr. Martin Chalúpka - farár Evanjelickej Cirkvi a.v.v – náboženstvo
  • Mgr. Jozef Spišák - farár Katolíckej cirkvi – náboženstvo

 

Materská škola v Harhaji je málotriedna tzv. jednotriedna. ZŠ nie je právnym subjektom. Zriaďovateľom školy je obec Harhaj, a štatutárnym zástupcom je starostka obce.

 

 

   

Počet žiakov v školskom roku 2014/2015 – dvanásť

  • Personálne obsadenie ZŠ
  • Anna Kyjaková – upratovačka, školníčka
  • Bc.Viktória Hajgajdová – učiteľka školy

Školský klub detí pri základnej škole Harhaj (Počet žiakov – dvanásť )