Modernizácia kuchyne KSB v obci Harhaj

PSK podporil modernizáciu kuchyne KSB v obci Harhaj sumou 1500,- eur.

Názov projektu: Modernizácia kuchyne KSB v obci Harhaj.

Číslo zmluvy: 851/2021/OPR