SlovenskýEnglish

ODVOZ ODPADU

 • Plasty + tetrapaky
  18. JÚL 2024
  Štvrtok
 • Sklo
  22. JÚL 2024
  Pondelok
 • Papier
  24. JÚL 2024
  Streda
 • Komunál
  24. JÚL 2024
  Streda
HARHAJ Počasie

ÚRADNÁ TABUĽA

OBEC Harhaj

Obec Harhaj sa nachádza v juhozápadnej časti Ondavskej vrchoviny, v krajinnom podcelku vytvorenom činnosťou rieky Topľa, zvanom Kurimska brázda, pri jej vstupe do úžiny zvanej Kručovský prielom, na sútoku rieky Topľa s jej najväčším pravostranným prítokom, riečkou Čarnošinou.

Korytá spomínaných riek tvoria z väčšej časti chotárne hranice obce. Členitý chotár leží v nadmorskej výške od 190 – do 361 metrov nad morom. Podklad chotára je flyšový, povrch prevažne odlesnený s celkovou rozlohou  443 hektárov.

Obec bola založená na tročianskom panstve. Najstaršie písomné záznamy o osídlení územia v katastri terajšej obce pochádzajú z roka 1336, kedy sa spomína majetok Čarnošina, ktorý vtedy patril Teodorovcom z Tročian. Ďalej sú v tomto priestore zaznamenané aj ďalšie osady, a to: Čapľany, Kyseľ  a Remeta. Názov obce Harhaj vznikol v priestore tejto udalosti.